Phương thức thanh toán

 

Thanh toán bằng hình thức trả tiền mặt khi giao nhận hàng: 

Thanh toán tiền mặt tại địa chỉ Quý khách đã chỉ định cho Nhân viên giao nhận của NOSCO khi nhận đầy đủ hàng hóa, hóa đơn và các chứng từ có liên quan. 

Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản:

1. Chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH NOSCO

Số tài khoản: 888 00 18 99999

Ngân Hàng TMCP Đông Nam Á - PGD Tuyên Sơn - Chi nhánh Đà Nẵng (SEABANK)

2. Chủ tài khoản: TRƯƠNG THỊ THANH HOA

Số tài khoản: 10 0913 518 978

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VIETBANK)