Bánh đậu xanh nướng chay (không nhân, gói bì xanh lá)


DAUXANHCHAYGOI

Còn hàng

Bánh đậu xanh nướng Thiên Phát

* Chay (không nhân)

* Gói bì xanh lá

Thành phần

Đường kính, đậu xanh