Bánh đậu xanh nướng mặn lớn (nhân thịt, hộp giấy 48)


DAUXANHMANHOPLON

Còn hàng

Bánh đậu xanh nướng Thiên Phát

* Mặn (nhân thịt)

* Hộp giấy lớn

* 48 gói

Thành phần

Đường kính, đậu xanh