Bánh đậu xanh nướng mặn (nhân thịt, gói bì đỏ)


DAUXANHMANGOI

Còn hàng

Bánh đậu xanh nướng Thiên Phát

* Mặn (nhân thịt)

* Gói bì đỏ

Thành phần

Đường kính, đậu xanh